Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

logo

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie w roku szkolnym 2015/2016 realizuje projekt pt.

„Europejskie kompetencje zawodowe - kreatywny absolwent technikum”

dofinansowany z Funduszy Europejskich. Nasza szkoła uzyskała środki z programu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Dzięki programowi PO WER na zasadach Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe zagranicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.

W projekcie bierze udział udział 31 uczniów z kierunków technik ekonomista i technik informatyk.
Uczestnicy odbędą 2-tygodniowy staż w WBS TRAINING AG w Dreźnie, Niemcy (22.05.2016 – 04.06.2016).

Staże będą odbywały się przez 5 dni w tygodniu, a w weekendy uczniowie będą realizowali program kulturowy. Ekonomiści będą odbywali szkolenie o tematyce przedsiębiorczości i biznesu międzynarodowego, a informatycy poznają zagadnienia dotyczące projektowania i tworzenia stron internetowych.

Cele projektu:

  • Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych młodzieży, które w przyszłości zwiększą ich szanse na rynku pracy.
  • Poszerzenie umiejętności komunikacji interpersonalnej.
  • Przełamanie bariery językowej.
  • Kulturowy aspekt projektu - poznanie obyczajów i kultury Niemiec.

Szkolenie i wyjazd zagraniczny pomoże uczniom poszerzyć podstawowe umiejętności i kompetencje życiowe niezbędne dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Działanie mobilności przyczyni się do rozwijania wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości.

Młodzież dzięki szkoleniu w języku angielskim znacznie zwiększy znajomość języka obcego, w tym słownictwa zawodowego.

Po odbyciu kursu języka niemieckiego, języka angielskiego, kursu pedagogiczno-kulturowego oraz spotkaniom organizacyjnym uczniowie są gotowi, aby odbyć dwutygodniową praktykę zawodową w firmie WBS w Dreźnie.

Przed wyjazdem stażyści otrzymają niezbędne materiały biurowe i rozmówki. Na spotkaniu organizacyjnym wraz  z rodzicami uczniowie podpisali umowy o staż, regulamin stażu, kartę uczestnika oraz inne dokumenty potrzebne na wyjazd. Praktyka zagraniczna, która rozpocznie się 22 maja obejmować będzie również wycieczki turystyczne.

Czekamy na relacje uczestników.

Blog poświęcony projektowi

 

W Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie od 22 maja do 31 grudnia 2016 r. realizowany był projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczniowie naszej szkoły odbyli dwutygodniowe praktyki w centrum szkoleniowym Wbs Trening AG w Dreźnie. Wszystkie zaplanowane działania odbywały się zgodnie z założeniami projektu. W projekcie zrealizowano szkolenie w zakresie kształcenia zawodowego dla grupy młodzieży różniącej się profilem kształcenia. Tematyka dwutygodniowego szkolenia została dopasowana do profilu kształcenia grupy młodzieży. Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej WBS TRAINING AG ekonomiści poszerzyli swoją wiedzę zawodową o wiadomości i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Uczniowie poszerzyli podstawową wiedzę na temat przedsiębiorczości i uruchamiania działalności gospodarczej oraz jej znaczenia dla europejskiego rynku pracy. Potrafią analizować zalety i wady uruchomienia własnej działalności gospodarczej i krytycznie ocenić własne umiejętności i predyspozycje w zakresie zarządzania firmą. Uczniowie potrafią ocenić szanse na powodzenie danej działalności, oszacować budżet przedsięwzięcia i sporządzić plan finansowy. Uczniowie dzięki szkoleniu informatycznemu pogłębili wiedzę i umiejętności z dziedziny planowania i realizacji projektowania stron internetowych. Uczestnicy potrafią samodzielnie lub zespołowo zaprojektować i przygotować serwis internetowy oraz przygotować „zaplecze” serwisu internetowego do współpracy z serwerem.

Wszyscy uczniowie biorący udział w szkoleniu zwiększyli swoje umiejętności w zakresie biznesowego języka angielskiego w mowie i piśmie, a także udoskonalili umiejętności autoprezentacji.

Młodzież rozwinęła dzięki szkoleniu kluczowe kompetencje, tj. porozumiewanie się w językach obcych, podstawowe kompetencje naukowo - techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość.

Udział w szkoleniu zagranicznym pozwolił przełamać bariery w kontaktach z innymi ludźmi, przede wszystkim z obcokrajowcami. Szkolenie pomogło przełamać barierę niepewności i utwierdziło w przekonaniu, że dalsza nauka może oznaczać przyszły sukces w pracy zawodowej, a niekiedy nawet w prowadzeniu własnej firmy. Korzyścią z udziału w szkoleniu jest zwiększenie szans przyszłych absolwentów na znalezienie pierwszej pracy. Udział w dwutygodniowym wyjeździe zagranicznym uczynił uczniów bardziej konkurencyjnym na rynku edukacyjno - zawodowym.

Szkolenie zwiększyło motywację młodzieży do dalszego uczestnictwa w formalnym lub poza formalnym kształceniu lub szkoleniu po okresie spędzonym za granicą w ramach mobilności.

W wyniku realizacji projektu uczniowie otrzymali dokument opisujący kwalifikacje i umiejętności nabyte podczas stażu zagranicznego (Certyfikaty Europass Mobilność) oraz zaświadczenia, które zwiększą ich szanse zawodowe zarówno na polskim, jak i niemieckim rynku pracy.

drezno prezentacja