Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Projekt „Parasol Demokracji”

Od 1 października 2013 roku, uczestniczymy w projekcie finansowanym przez Fundusz Szwajcarski, „Parasol Demokracji”. Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Naszym głównym zadaniem jest stworzenie dwóch partii politycznych i przeprowadzenia wyborów.

W projekcie bierze udział 27 uczniów naszej szkoły a opiekunem i koordynatorem w szkole jest Elżbieta Podolska – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Spotykamy się w każdą środę, w godzinach 15:00-16:30 w gabinecie 04 gdzie odpowiadamy na pytanie, rozwiązujemy zadanie nadesłane przez autorów przedsięwzięcia, a następnie umieszczamy odpowiedzi na stronie: http://www.parasoldemokracji.pl/forum/. Tam możemy także zobaczyć opinie innych szkół na dane tematy. Do tej pory odpowiedzieliśmy na pytanie/ zadania dotyczące m.in. kary śmierci, inicjatywy wyborczej władz samorządowych oraz treści internetowych czy wizerunku Polaków na świecie.

Oprócz tego raz lub dwa w miesiącu odbywają się zajęcia warsztatowe, na których zdobywamy dodatkową wiedzę i umiejętności. Zajęcia przeprowadzają z nami autorzy i koordynatorzy projektu:

  • we wrześniu w tematykę i cele projektu wprowadzał nas p. Krzysztof Karaszewski;
  • w październiku i listopadzie p. Ewelina Ławecka prezentowała zawiłe zagadnienia marketingu politycznego i systemów politycznych;
  • w grudniu i styczniu p. Katarzyna Błasińska systematyzowała naszą wiedzę w zakresie współczesnych doktryn politycznych i rodzajów debat;
  • w lutym p. Radosław Zieliński uczył nas sztuki komunikacji i autoprezentacji.

Jesteśmy także aktywną grupą na Facebook'u, który wykorzystamy jako nośnik informacji podczas kampanii wyborczej utworzonych przez nas partii.

W planach na miesiąc luty, mamy jeszcze min. warsztaty dotyczące emisji głosu, ordynacji wyborczej, przeprowadzenie kampanii wyborczych, a także debatę na dwa narzucone tematy:

  • Publiczna służba zdrowia-porażka czy sukces?
  • Płatna edukacja od poziomu podstawowego - za czy przeciw.

Wraz z uczestnikami projektu stworzyliśmy dwie partie polityczne tj.:

  • Młodzieżowa Organizacja Partyjna( MOP), skupiająca czternastu członków, ma na celu wprowadzenie reform prowadzących do zwiększenia wpływów do budżetu państwa, a co za tym idzie polepszeniu się sytuacji w kraju.
  • Partia Młodych Demokratów (PMD), skupiająca trzynastu członków, za zadanie stawia sobie m.in.: reformę finansów, ubezpieczeń, podatków oraz szkolnictwa. Reformy te mają na celu poprawę sytuacji polskiej rodziny, a także załatanie dziury budżetowej.

Kampania wyborcza przeprowadzona będzie na terenie szkoły, wśród młodzieży Z.S. im. J. Kasprowicza w Sztumie i rozpocznie się 12 lutego br - wykorzystane w niej będą wszelkie dostępne środki przekazu.

W marcu odbędzie się symulacja wyborów.

Wiktora Hennoszczenko,
Przemysław Szalkowski