Domumenty do wydruku

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wersja pdf)

Załącznik nr 1 - Informacje uzupełniające (wersja pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie woli podjęcia nauki w ZS Sztum (wersja pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wersja pdf)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (wersja pdf)

Załącznik nr 5 - Karta informacyjna - potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej (wersja pdf)

Klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych (wersja pdf)