zs oferta 2023 2024

 

LO - klasa humanistyczna (dziennikarsko-prawna)

 

LO - klasa społeczno-językowa (zarządzanie kapitałem ludzkim)

 

LO - klasa matematyczno-informatyczna (politechniczna)

 

LO - klasa biologiczno-chemiczna (prozdrowotna)

 

Technikum - technik ekonomista

 

Technikum - technik logistyk

 

Technikum - technik informatyk

 

Technikum - technik programista NOWOŚĆ!!!

 

Ubiegłoroczne filmy o kierunkach kształcenia w galerii na naszej stronie.