Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Kalendarium szkoły

1956/1957

23 czerwca 1956 roku wydano Zarządzenie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. 25 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej. W połowie sierpnia rozpoczęto organizację internatu przy ulicy Mickiewicza 8. 18 czerwca 1957 roku pierwsza roczna klasyfikacja uczniów klasy ósmej – 40 dostało promocję do klasy wyższej. Dyrektorem szkoły został Michał Giembicki.

1957/1958

20 lipca szkoła otrzymuje nowy budynek z dwoma salami gimnastycznymi, 23 izbami lekcyjnymi, 3 pracowniami. 29 sierpnia zakończył się remont sal lekcyjnych. Grono pedagogiczne tworzy 14 nauczycieli.

1958/1959

Organizacja nowego internatu dla dziewcząt przy ulicy Sienkiewicza obok szkoły nr 3.

1959/1960

Rozpoczyna pracę Liceum dla Pracujących. Powstało koło Związku Młodzieży Socjalistycznej. W maju 1960 roku przeprowadzono pierwszy egzamin dojrzałości w LO.

1960/1961

Organizacja internatu dla chłopców przy ulicy Reja 17.

1961/1962

Pierwszy raz zostaje powołany Komitet Rodzicielski w klasach i szkole. 19 kwietnia 1961 roku dyrektor informuje Radę Pedagogiczną o utworzeniu Technikum Ekonomicznego – nauka rozpoczyna się od nowego roku szkolnego. pierwszy egzamin dojrzałości w Liceum dla Pracujących.

1962/1963

Utworzenie trzeciego oddziału klas VIII.

1963/1964

Powstaje Szkolne Koło Przyjaciół Teatru.

1965/1966

24 listopada 1965 roku Liceum Ogólnokształcące otrzymuje imię „Brygady Grunwald”. Zakończenie funkcjonowania szkoły jako jedenastolatki. Rozpoczyna działalność Letni Hufiec Pracy.

1966/1967

Odejście klas podstawowych do nowo wybudowanej szkoły nr 1 „Tysiąclatki”.

1967/1968

Utworzenie pierwszej klasy matematycznej. Pierwszy Zjazd Absolwentów 17-18 września. Objęcie patronatu nad statkiem Grunwald przez LO.

1968/1969

Przekształcenie Technikum Ekonomicznego w Liceum Ekonomiczne. Utworzenie pierwszej klasy z wykładowym językiem rosyjskim. Młodzież przeprowadza się do nowego internatu przy ulicy Mickiewicza 36.

1969/1970

Powołanie oddzielnej dyrekcji dla LO i LE. Dyrektorem LE został Edmund Wójcik.

1970/1971

Pożegnanie ostatniego rocznika Technikum Ekonomicznego.

1971/1972

Dyrektor Michał Giembicki odchodzi na emeryturę, dyrektorem obu szkół jest Edmund Wójcik.

1973/1974

Wprowadzenie podziału roku szkolnego na dwa semestry.

1974/1975

Przeprowadzenie radiofonizacji szkoły. zorganizowanie nowej harcówki „Hades” i siedziby ZMS „Olimp”. Otwarcie Izby Pamięci przy gabinecie historycznym.

1975/1976

Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego został Janusz Baranowicz. Izba Pamięci otrzymuje imię kontradmirała Józefa Sobiesiaka.

1976/1977

Powstaje Zespół Szkół z dotychczasowych LO, LE i Liceum dla Pracujących.

1977/1978

Dyrektorem Zespołu Szkół został Bogdan Śliwiński.

1978/1979

Szkoła uzyskuje tytuł najbardziej usportowionej szkoły województwa elbląskiego.

1979/1980

Szkoła zdobywa zbiorową odznakę za zasługi dla rozwoju sportu młodzieży szkolnej.

1980/1981

Internat Zespołu Szkół przodującym internatem w województwie elbląskim. Rada Główna Szkolnego Związku Sportowego przyznaje szkole odznakę zbiorową – Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej. Opracowanie kroniki „Sztafeta Olimpijska – Moskwa 1980.

1981/1982

Powstaje Szkolne Koło Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, członkowie koła wyjechali do Bolkowa na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy.

1982/1983

Dyrektorem Zespołu Szkół zostaje Stanisław Walczak. Rozpoczyna się kapitalny remont budynku szkolnego.

1983/1984

25 – lecie szkoły – spotkanie absolwentów 14-15 kwietnia 1984 roku.

1984/1985

Pierwsze miejsce szkoły w pracach Ochotniczych Hufców Pracy w województwie elbląskim.

1985/1986

Powstaje koło informatyki. Nagroda Kuratora Oświaty w Elblągu dla szkoły za całokształt pracy Ochotniczych Hufców Pracy.

1986/1987

Pierwsza pracownia komputerowa na komputerach Spektrum. Pierwszy przegląd Komputerowych Programów Edukacyjnych, pięciu uczniów z klubu jedzie do Francji oglądać podobne kluby.

1987/1988

Obchody 30-lecia LO i 25-lecia TE w kwietniu 1988 roku – przesunięte ze względu na długoletni remont szkoły.

1988/ 1989

Podpisanie umowy o Przyjaźni i Współpracy między Średnią Szkołą nr 27 w Kaliningradzie a Zespołem Szkół w Sztumie – wycieczka uczniów i nauczycieli do Kaliningradu 14-16 kwietnia 1989 roku.

1989/1990

Udział klas III LO w patriotycznej manifestacji na Westerplatte z okazji 50 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Rewizyta uczniów i nauczycieli z Kaliningradu.

1990/1991

Dyrektorem Zespołu Szkól zostaje Czesław Oleksiak. Wycieczka dla uczniów i nauczycieli „Szlakiem Mickiewicza” – Wilno, Troki, Lida, Bieniakonie, Nowogródek.

1991/1992

Powołanie Liceum Handlowego. Koło turystyczne „Dreptusia” uczestniczy w Rajdzie Grunwaldzkim jako reprezentant województwa elbląskiego.

1993/1994

Wycieczka uczniów i nauczycieli do Pragi i Wiednia.

1995/1996

Egzamin dojrzałości zdają pierwsi absolwenci Liceum Handlowego.

1996/1997

21 września 1996 roku III Zjazd Absolwentów związany z 40-leciem LO i 35-leciem TE. Powstaje klasa o profilu matematyczno-menedżerskim. Udział ucznia w finale Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Logicznych we Francji.

1997/1998

Uczeń szkoły reprezentuje województwo elbląskie na posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży.

1998/1999

Nawiązanie współpracy z niemieckim gimnazjum w Osterholtz.

1999/2000

Samorząd Uczniowski organizuję pierwszą Liecaliadę.

2000/2001

W ramach przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej szkoła uczestniczy w ogólnopolski konkursie „Zostań Negocjatorem”.

2001/2002

Reforma oświatowa – rozpoczyna się nauka w trzyletnim liceum ogólnokształcącym i profilowanym i czteroletnim technikum. 21 września odbył się IV Zjazd Absolwentów. Szkoła zajęła 10 miejsce w województwie pomorskim pod względem sukcesów w olimpiadach przedmiotowych rankingu dokonanym przez gazety Rzeczpospolita i Perspektywy.

2002/2003

Pierwsze Oświatowe Forum na terenie szkoły.

2003/2004

Szkoła uzyskuje certyfikat „Szkoła z Klasą”. Szkołę opuszczają ostatni absolwenci czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Został zamknięty internat przy ulicy Mickiewicza 36. Odbył się w szkole Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich.

2004/2005

Pierwsza matura oceniana zewnętrznie tzw. Nowa Matura. XI miejsce szkoły w województwie pomorskim w rankingu przeprowadzonym przez gazety Rzeczpospolita i Perspektywy pod względem sukcesów w olimpiadach przedmiotowych.

2005/2006

Wygasła szkoła nosząca imię „Brygady Grunwald” dla Liceum Ogólnokształcącego.

2006/2007

23 września V Zjazd Absolwentów związany z 50-leciem LO i 45-leciem TE. 30.X.2006 roku nadanie Zespołowi Szkół im. Jana Kasprowicza . Na emeryturę po 17 latach odchodzi dyrektor Czesław Oleksiak.

2007/2008

Nowym dyrektorem szkoły zostaje Mariusz Krause.

2008/2009

Otwarcie zespołu boisk sportowych „Orlik 20012” przy szkole.

2009/2010

Zasadzenie Dębów Pamięci. Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego.

2010/2011

Udział ucznia w sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

2011/2012

Zakończenie remontu termomodernizacji szkoły.

2012/2013

Nowym dyrektorem szkoły zostaje po raz pierwszy absolwentka szkoły – Wisława Kowalik. 29 września VI Zjazd Absolwentów . IX miejsce w XII Licealiadzie Młodzieży Szkolnej. Bardzo wysoki wynik egzaminu maturalnego – 100 % zdawalności wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Bardzo wysoki wynik egzaminu w zawodzie technik ekonomista – 100 % zdawalności.

2013/2014

Udział Szkolnej Grupy Teatralnej „Iuvenis” w Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych z przedstawieniem „Ona” – własny scenariusz i reżyseria. Szkoła uzyskała tytuł „Szkoły w ruchu”. Najbardziej usportowiona szkoła w powiecie. Organizacja pierwszych Powiatowych zawodów w bule. Modernizacja sali gimnastycznej.

2014/2015

Sukcesy intelektualne uczniów w finale: XXXVIII Olimpiady Języka Niemieckiego, Ogólnopolskiego Konkursu o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach, XI Pomorskiego Konkursu Matematycznego, Alfiku Matematycznym.