Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

MISJA

Chcemy, aby mottem naszego postępowania były słowa:

„Rób nie to, co najtrudniej, ani to co najłatwiej, lecz to, co najsłuszniej; rób co umiesz, byś nie kusił się mówić: nie mogłem tego, com chciał, bom chciał zbyt święcie i zbyt pięknie. Nie to siejesz, co myślisz, lecz to, co wyrasta”.

(Stanisław Brzozowski)

            Istniejemy dla środowiska lokalnego już od 1956 roku. Jako nauczyciele i wychowawcy szkoły, która ma bogatą tradycję oraz doświadczenie w kształceniu i wychowaniu młodzieży do życia w społeczeństwie, jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa.

Wiemy, że uczeń i jego rodzice oczekują od nas nie tylko wiedzy, możliwości zdobywania umiejętności rozwijania uzdolnień, lecz także bezpieczeństwa, wsparcia, rady oraz dobrych wzorców i staramy się takie oczekiwania jak najlepiej spełniać. Ideałem, do jakiego zmierzamy jest wykształcony, myślący, kulturalny człowiek, którego postawa charakteryzuje się szacunkiem dla otaczającej rzeczywistości, dla rodziny, pracy, który czuje się związany z regionem, z jakiego pochodzi, krajem, ale jednocześnie z całą społecznością europejską.

            Jesteśmy, aby wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności pozwalające mu jak najszybciej funkcjonować w nieustannie zmieniającym się świecie.

 

WIZJA

            Jako nowoczesna szkoła pomagamy uczniowi stworzyć własny warsztat pracy intelektualnej. Przygotowujmy do dokonania dojrzałych wyborów, pełnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, jak też kierowania własnym rozwojem. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne, uwzględniając poziom rozwoju psychofizycznego ucznia i jego sytuację rodziną.

            Wychowanie na wszystkich etapach edukacji szkolnej i we wszystkich obszarach działania szkoły jest nierozłącznie związane z kształceniem. Obejmuje przygotowanie do życia rodzinnego i społecznego. Prowadzone jest we współpracy z rodziną oraz środowiskiem lokalnym.

            Nowoczesna szkoła powinna kształtować umiejętności rzetelnej pracy i współdziałania w grupie, uczyć samorządności i zachęcić do rozwijania zainteresowań oraz umożliwiać działanie w organizacjach młodzieżowych, jak też wyrównywać szanse uczniów i prowadzić profilaktykę społeczną.