Egzamin zawodowy

Wewnętrzny harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - P.P. 2019 – w sesji 2.: - czerwiec-lipiec 2023 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - rok szkolny 2022/2023: formuła 2012, formuła 2017, formuła 2019

LOGOWANIE DO PORTALU ZDAJĄCEGO

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - informacja dla uczniów (wersja pdf)

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej (wersja pdf)

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: www.cke.gov.pl

Strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku: www.oke.gda.pl